Servicii

  • Psihologia Muncii
    Psihologia Muncii se referă la activitatea de muncă a oamenilor, la modul în care aceștia fac faţă sarcinilor care le revin în contexte ocupaţionale.
  • Psihologie Organizationala
    Psihologia Organizaţională se referă la comportamentul individual/colectiv al oamenilor, în relaţie cu organizaţia.